Home
  O nama
  Kako nas pronaci

  Savjetodavne   usluge
  Online upit

  Enza Zaden
  Takii
  Koppert
  Richel
  Yara
  Supstrati Brill
  Agripolyane
  Irritec

  Ostala ponuda

 


KOPPERT


  Jedan od najstarijih svjetskih proizvođača korisnih organizama za oprašivanje i biološku borbu. Kada se spomene pojam biološke zaštite, «Koppert» je najčešće prva asocijacija. U Colić – trade-u prvi smo uveli na tržište korisne organizme za biološku zaštitu u komercijalnu primjenu, pa se već može reći da je u Hrvatskoj prva asocijacija vezana za pojam biološke zaštite uz Koppert, i Colić – trade!


Primjena biološke zaštite

NOVO - SCIA-RID! uspješan u borbi protiv šampinjonske muheOprašivanje pomoću bumbara

Kod uzgoja kultura u zaštićenom prostoru, ali i na otvorenom, oprašivanje je neophodan proces za uspješno formiranje plodova. Oprašivanje obično vrše pčele i bumbari koji se spontano nalaze u prirodi, ili se vrši umjetnim putem (primjenom hormona). Kako su zahtjevi za kvalitetom i ekološkom prihvatljivošću sve veći, tako je i sve više spoznaja o prednostima bumbara kao oprašivača. Naime, ustanovljeno je da su bumbari produktivniji od pčela. Manje su osjetljivi na temperaturne oscilacije i nizak intenzitet svjetlosti, te imaju veći broj posjećenih cvijetova od pčela.
Kada se radi o uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima, bumbari su nezamjenjivi, a prednosti su višestruke:
    - ranije dozrijevanje
    - bolja ujednačenost plodova
    - skladniji i ujednačeniji oblik ploda
    - veći prinos

Iste su prednosti i kod ostalih povrtlarskih i voćnih vrsta.


Koppert proizvodi različite tipove košnica sa rojevima bumbara, vrste Bombus sp.,ovisno o namjeni:

1. Machopol – za oplemenjivanje i proizvodnju sjemena u zaštićenim prostorima, sterilne linije
2. Natupol + XS – povrće kratke vegetacije u zaštićenim prostorima
– jedna košnica pokriva do 700m2
3. Natupol + S – povrće kratke vegetacije u zaštićenim prostorima
– jedna košnica pokriva do 1000m2
4. Natupol + N – povrće kratke vegetacije u zaštićenim prostorima
– jedna košnica pokriva do 1500 m2
5. Natupol + E – povrće, voće, jagode – jedna košnica pokriva do 2000m2
6. Natupol Tripol – povrće, voće, jagode, suncokret, djeteline NOVO!!!
– jedna košnica pokriva 5000 – 10000m2
– Izrazito pogodan za oprašivanje u voćnjacima. Košnica je izrađena od vodootporne šperploče koja zaštićuje roj od glodavaca i ostalih štetočina u poljskim uvjetima, te još ima i povećanu izolaciju koja eliminira utjecaj vremenskih uvjeta na roj. Pri skoroj cvatnji preporuča se koristiti dvije košnice Tripol na površini od 10000m2. kada se na istoj površini pojave prirodni oprašivači, koristi se samo jedna košnica Tripol.Natupol: košnica bumbara za oprašivanje


top Povratak na vrh stranice


Biološka zaštita bilja

Biološka zaštita bilja sve se više koristi i u Hrvatskoj! Sve vrste štetnika koje se javljaju u zaštićenim prostorima imaju i svoje prirodne neprijatelje koji se manje-više i spontano pojavljuju u prirodi, ali najčešće u nedovoljnom broju. Stoga ih je često potrebno naknadno unositi u objekt kako bi se dobila prirodna ravnoteža. Preparati tvrtke Koppert koji se temelje na prirodnim neprijateljima potpuno su ekološki prihvatljivi, pri njihovom korištenju nema karence, kao ni tolerance, jer ne ostavljaju nikakve rezidue.
Stoga plodovi kultura u čijoj se proizvodnji koristila biološka zaštita s pravom mogu nositi ekološku markicu koju izdaje ovlaštena institucija.


Osica Aphidius ervi napada lisnu uš

En Strip

Koppert danas proizvodi prirodne neprijatelje pod različitim trgovačkim nazivima za gotovo sve vrste štetnika u zaštićenom prostoru. Svi Koppertovi preparati, kao i bumbari za oprašivanje koje Colić - trade uvozi imaju dozvolu za uvoz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i veterinarske inspekcije.

Štetnik Trgovački naziv preparata Prirodni neprijatelj
Štitasti moljac («bijela mušica»)
(Trialeurodes vaporariorum)Duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)
En-Strip
Ercal
Enermix
Mirical
Mycotal
Bemipar
Bemimix
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
E. formosa + E. Eremicus
Macrolophus caliginosus
Verticillium lecanii
Eretmocerus mundus
E. eremicus + E. mundus
Trips
(Frankliniella occidentalis)
Thripex (-plus)
Thripor
Thripans
Mycotal
Entomite
Amblyseius cucumeris
Orius sp.
Amblyseius degenerans
Verticillium lecanii
Hypoaspis aculeifer/miles
Koprivina grinja («crveni pauk»)
(Tetranychus urticae)
Spidex
Spidex-CPR
Spical
Spidend
Mirical
Phytoseiulus persimilis
Tetranychus urticae
Amblyseius californicus
Feltiella acarisuga
Macrolophus caliginosus
Lisne uši
(APHIDOIDEA)
Aphipar
Ervipar
Chrysopa
Syrphidend
Aphidend
Adalia
Aphilin
Aphibank
Ervibank
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Chrysoperla carnea
Episyrphus balteatus
Aphidoletes aphidimyza
Adalia bipunctata
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Štitaste uši
(COCCOIDEA)
Cryptobug
Leptopar
Cryptolaemus montrouzieri
Leptomastix dactylopii
Lisni miner
(Liriomyza trifolii, L. huidobrensis, L. bryoniae,
Chromatomya /Phytomyza/ horticola
)
Minex

Diminex

Miglyphus
Minusa
Dacnusa sibirica (90%)
+ Diglyphus isaea (10%)
Dacnusa sibirica (50%)
+ Diglyphus isaea (50%)
Diglyphus isaea
Dacnusa sibirica
Gusjenice leptira
(LEPIDOPTERA)
Tricho-Strip
Dipel
Mirical
Trichogramma brassicae
Bacillus thuringiensis
Macrolophus caliginosus
Šampinjonske muhe
(SCIARIDAE)
Entonem
Entomite Aculeifer
Entomite Miles
Sciarid
Steinernema feltiae
Hypoaspis aculeifer
Hypoaspis miles
Steinernema feltiae
Kornjaši, pipe
(COLEOPTERA)
Larvanem Heterorhabditis bacteriophora

Štetnik/bolest Trgovački naziv preparata Sastav/Prirodni neprijatelj
Kukci mekog tijela
– štitasti moljac, trips, lisne uši, cikade
Savona Masne kiseline
Fusarium oxysporum
Pythium ultimum
Mycostop Streptomyces griseoviridis
Pythium sp.
Fusarium sp.
Rhizoctonia sp.
Sclerotinia sp.
Trianum Trichoderma harzianum


Horiver ljepljive ploče

Ljepljive ploče različitih boja neophodne su kod primjene biološke zaštite bilja.
Žute ljepljive ploče koriste se za praćenje štetnika kao što su lisne uši, lisni mineri, štitasti moljci, cikade, tripsi, dok se plave ljepljive ploče koriste za praćenje i pojavu tripsa.
Koppert proizvodi žute i plave ljepljive ploče različitih veličina pod nazivom Horiver. Na pojedinim modelima postoje i iscrtkane oznake radi lakšeg praćenja.


Horiver: plava ploča


Rollertrap ljepljive trake

Koriste se za hvatanje štetnika na mjestima u objektu gdje ih je izrazito velik broj - na lukovima, otvorima ventilacije i prozorima. Postavljati ih treba dok su kulture još niže rastom, odmah nakon sadnje, ili neposredno prije sadnje.


SLIKA: paleta Koppert

top Povratak na vrh straniceNajvažniji štetnici u zaštićenom prostoru

Cvjetni štitasti moljac (Bijela mušica)
(Trialeurodes vaporariorum)


Cvjetni štitasti moljac mali je bijeli "leptirić", dug oko 2 mm, radi čega se i naziva bijela mušica. Štete pričinjavaju ličinke i odrasli oblici sisanjem biljnih sokova , čime slabe biljku. Tipičan simptom zaraze ovim štetnikom u početku je medna rosa po plodovima i listovima, na koju se kasnije nastanjuju gljive čađavice. Svi razvojni stadiji štetnika nalaze se na naličju listova. Odrasli oblici "leptirići" i jaja uvijek se masovno nalaze na vršnim listovima, dok su ličinke i kukuljice na donjim etažama.
Štetnik najviše napada rajčicu, čiji prinos može biti smanjen i do 40%.
Za praćenje pojave i leta ovog štetnika koriste se žute Horiver ljepljive ploče.Duhanov štitasti moljac
(Bemisia tabaci)


Sličan je cvjetnom štitastom moljcu, ali se pod lupom ipak mogu uočiti razlike. Odnedavno je prisutan u Hrvatskoj, ali ne na cijelom području, te se nalazi na A2 karantenskoj listi štetnika. Opasan je štetnik u zaštićenom prostoru, a u priobalnom području i na otvorenom. Kao i kod cvjetnog štitastog moljca, svi stadiji razvoja nalaze se na naličju listova. Simptomi napada su kao i kod cvjetnog štitastog moljca - sisanjem biljnih sokova ličinke i odrasli oblici slabe biljku. Također se javlja i obilno lučenje medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. U neizravne štete koje pričinja ubraja se i prenošenje biljnih virusa, koji mogu uzrokovati gubitak uroda 20 - 100%, pa je tako duhanov štitasti moljac vektor preko 60 biljnih virusa. Jedini je vektor TYLCV (Virus kovrčavosti i žućenja lista rajčice), koji u Španjolskoj i Portugalu izaziva ogromne štete u proizvodnji rajčice.
Za praćenje pojave i leta ovog štetnika koriste se žute Horiver ljepljive ploče.
Kalifornijski trips
(Frankliniella occidentalis)


Maleni je izduženi kukac veličine od 0,9 do 1,4 mm. U Hrvatskoj je prisutan od 1989 godine. Kod plodovitog povrća najveće štete izaziva na paprici, neznatno manje na krastavcu, dok je na rajčici prisutan, ali bez velikih šteta. Na paprici simptomi su uvijek na plodovima koji ostaju sitni, deformirani, sa nekrozama na površini. Štetnik se hrani sisanjem biljnih sokova, i to sa najnježnijih dijelova biljke. Tako na paprici najviše napada tek zametnuti plod, koji se formira na dnu cvjetnog vjenčića.
Za praćenje pojave i leta koriste se plave Horiver ljepljive ploče.

Echinotrips americanusLisni mineri
(Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis, Chromatomya/Phytomyza/ horticola)


Lisni mineri su sitne muhe duge 1,4 do 2,3 mm. Štete izazivaju samo ličinke koje žive između dva epidermalna sloja lista, gdje se hrane lisnim tkivom - parenhimom, bušeći u njemu karakteristične hodnike - mine, koje su vidljive i sa lica i naličja lista
Za praćenje i pojavu leta koriste se žute Horiver ljepljive ploče.

Lirio myza brioniaeLisne uši
(APHIDINAE, Aphis gossypii, A. citricola, A. fabae, A. cracivora, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)


Sitni su kukci nježnog tijela, dugog do 3 mm. Hrane se sisanjem biljnih sokova, a sekundarne štete izazivaju lučenjem medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice koje opet značajno umanjuju vrijednost i kvalitetu ploda. U zaštićenom prostoru razvijaju velik broj generacija kroz godinu.
Kod uzgoja u zaštićenom prostoru najčešće napadaju papriku, krastavac i salatu, dok na otvorenom napadaju rajčicu, špinat, kupusnjače, krumpir i bob. Štete su vidljive na lišću, iz kojeg uši sišu biljne sokove, pa je lišće deformirano. Na mednu rosu nastanjuju se gljive čađavice i mravi. Lisne uši su i opasni vektori mnogih virusa.
Za praćenje pojave i leta koriste se žute Horiver ljepljive ploče.

Aphis gossypiiKoprivina grinja ("obični crveni pauk")
(Tetranychus urticae)


Ovaj štetnik ubraja se u grinje - ACARINA. Dužine štetnika je do 1 mm. Vrlo je opasan štetnik kultura uzgajanih u zaštićenom prostoru. Od plodovitog povrća najveće štete izaziva na krastavcu, tikvicama, nešto manje na paprici, a još manje na rajčici. U polju napada iste kulture, iako je intenzitet napada manji nego u zaštićenom prostoru. Vrlo jake zaraze u polju mogu se naći na lubenicama. U zaštićenom prostoru razvija velik broj generacija godišnje. Simptomi napada su lako uočljivi. Na licu lista, između nervature, nastaju klorotične točkice, bjelkasto srebrnkaste do žućkaste boje, pa list djeluje kao da je mramoriran. Porastom intenziteta zaraze pjegice postaju veće i međusobno se spajaju. Listovi postupno žute dok nervatura ostaje zelena, i na kraju se osuše. Štetnik proizvodi i pređu, pa za jakog intenziteta zaraze listovi mogu biti međusobno povezani pređom, unutar koje se mogu vidjeti brojni pauci.Za primjenu prirodnih neprijatelja i bumbara za oprašivanje potrebno je puno znanja. Inženjeri Colić - trade-a u mogućnosti su Vam pružiti punu tehničku podršku i servis stručnim savjetima, u suradnji sa nizozemskim stručnjacima tvrtke Koppert. Uz biološku zaštitu i bumbare za oprašivanje moguće je koristiti i kemijska sredstva za zaštitu bilja, ali je prije toga potrebno savjetovati se sa inženjerima tvrtke Colić trade. Na taj način biti ćete sigurni da se vaša proizvodnja zaista odvija po principu integrirane zaštite bilja.

top Povratak na vrh stranice

�Copyright 2016. TEHNO-VISION
Sva prava pridrĹľana.
Tehno-Vision