Home
  O nama
  Kako nas pronaci

  Savjetodavne   usluge
  Online upit

  Enza Zaden
  Takii
  Koppert
  Richel
  Yara
  Supstrati Brill
  Agripolyane
  Irritec

  Ostala ponuda

 


HAIFA CHEMICALS
  U ponudi imamo i granulirana i vodotopiva gnojiva izraelske tvrtke Haifa Chemicals, sljedećih trgovačkih naziva, u različitim formulacijama:


Poly-Feed 11-44-11+Me
    Ova formulacija koristi se nakon sadnje biljaka, jer sadrži visoki postotak fosfora, neophodan za razvoj korijenovog sustava. Takođerpovoljno utječe na cvatnju i zametanje plodova.
Preporučena količina je 20-25 kg/ha.


Poly-Feed 20-20-20+Me
    Koristi se u toku vegetacije, za formiranje zelene mase. Preporuča se za lisnate kulture (salate, kupusnjače), te za prihranu rasada u kontejnerima u proljetnom i rano ljetnom uzgoju.
Preporučena količina za 1 ha je 20-25, svaki 10 dana.


Poly-Feed 16-8-32+Mg+Me
    Koristi se u periodu intenzivnog formiranja plodova kod povrtnih i voćarskih kultura, te intenzivne cvatnje kod cvjećarskih kultura. Zbog intenzivnog rasta biljaka i plodova, te visoke potrebe za hranjivima, potrebna je češća upotreba ovog gnojiva - svakih 7-10 dana, u količini 20-25 kg/ha.


Poly-Feed 9-12-36+Mg+Me
    Također se koristi u periodu intenzivnog formiranja plodova kod povrtnih i voćarskih kultura, te intenzivne cvatnje cvijeća. Ova formulacija je pogodna ako je potreban visoki pšostotak kalija (za formiranje plodova), anizak postotak dušika (kako ne bi utjecao na prekomjeran vegetativni rast, na štetu razvoja plodova).
Preporučena kolićina je 20-25 kg/ha, svakih 7-10 dana.
Multi-K 13-0-46
    U ovom gnojivu kalij se nalazi u nitratnom obliku. To je najbrži oblik kalija, kojeg biljka lako usvoji i zatim transportira kroz svoj provodni sustav. To gnojivo namjenjeno je prihranjivanju povrća i voća u fazi intenzivnog rasta plodova, kada su zahtjevi za kalijem najveći. Istraživanja su pokazala da kalij ima izrazito veliki učinak na povećanje suhe tvari u plodovima, te utječe na ranije dozrijevanje. Ovo gnojivo može se koristiti i za folijarnu gnojidbu, kako bi se izbjegao nedostatak kalija i dušika. Može se miješati sa kalcij-nitratom.
Koristi se svakih 7 dana, u količini os 20-25 kg/ha.


Multi-Kalcij 15-0-0+26,5 CaO
    Kalcij se u gnojivu nalazi u nitratnom obliku. Ovo gnojivo služi za spriječavanje nastanka fizioloških smetnji koje nastaju zbog nedostatka kalcija. Gnojivo je namjenjeno prihrani tijekom vegetativnog rasta i razvoja plodova.


Magnisal 11-0-0+16MgO
    Ovo gnojivo služi za spriječavanje nastanka fizioloških smetnji zbog nedostatka magnezija.
Preporuča se upotreba svakih 10 dana, u količini od 5 kg/ha.


Multi-Pepton
    Tekuće organsko dušično gnojivo, na bazi prirodnih organskih sastojaka (amino kiselina i peptida). Koristi se za "osvježenje" biljaka nakon stresa, napada bolesti ilištetnika ili mehaničkih oštećenja.
Preporuča se korištenje barem 2 puta mjesečno, u količini od 30-40 kg/ha.

Za fertirigaciju je potrebno vodotopivo gnojivo i injektor ili dozator za miješanje hranjiva sa vodom.
top Povratak na vrh stranice


Tekuće organsko dušično gnojivo

Poly-Amin
    Gnojivo na bazi organskih sastojaka (amino kiselina i peptida), služi za "ozdravljenje" biljaka kod kojih je došlo do promjena u metabolizmu, kao posljedica tuče, bolesti, jakog napada insekata, temperaturnih šokova i slično.
Ovo gnojivo koristi se folijarno, u količini od 150-250 ml/100 l vode, svakih 10-15 dana ili 1-2 kg/ha.


Soli i pojedinačna gnojiva za hidropon

Multi-MKP
  Mono kalij fosfat.


Multi-SOP
  Kalij fosfat.


Multi-Nit
  Amonij nitrat.


Bitter-Mag
  Magnezij sulfat.
top Povratak na vrh stranice
�Copyright 2016. TEHNO-VISION
Sva prava pridrĹľana.
Tehno-Vision